കോഴിക്കോട് അത്തോളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ മഞ്ഞൾ കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി

[email protected]

അത്തോളി സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹരിതവർണ്ണം ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ്ബുമായി സഹകരിച്ച് കൂമുള്ളിയിൽ ഒരേക്കർ സ്ഥലത്ത് മഞ്ഞൾ കൃഷി ആരംഭിച്ചു. കൃഷിയുടെ വിത്തിടൽ കർമ്മം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എം.ലക്ഷ്മി നിർവഹിച്ചു. ഭരണസമിതി അംഗം എം.ഭാസ്കരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഭരണസമിതി അംഗം ബാബു മാസ്റ്റർ,സെക്രട്ടറി ശ്രീജേഷ് ടി.പി , ഫാർമേഴ്സ് ക്ലബ് അംഗങ്ങൾ,ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ,കർഷകർ എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!