കൊടിയത്തൂർ സഹകരണബാങ്ക് 31.26 ലക്ഷം രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകി.

adminmoonam

കോഴിക്കോട് കൊടിയത്തൂർ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് 31.26 ലക്ഷം രൂപ സംഭാവന നൽകി. ബാങ്കിന്റെ വിഹിതവും ജീവനക്കാരുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളവും പ്രസിഡണ്ടിന്റെ ഒരുമാസത്തെ ഹോണറേറിയവും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെ ഒരുമാസത്തെ സിറ്റിങ് ഫീസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഈ തുക. സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ വി.കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി.വസീഫിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങി. അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ എൻ.എം. ഷീജ, സൂപ്രണ്ട് രാജേഷ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.