കേരള ബാങ്കിന്റെ Be the Number One ക്യാമ്പയിന്‍ അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Deepthi Vipin lal

കേരള ബാങ്കിനെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ബാങ്കാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 2021 – 2022 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ ആരംഭിച്ച കേരള ബാങ്കിന്റെ ‘Be the Number One’ ക്യാമ്പയിനില്‍ സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ മികച്ച റീജിയണല്‍ ഓഫീസായി കോഴിക്കോട് റീജിയണല്‍ ഓഫീസും മികച്ച വായ്പാ വിതരണ കേന്ദ്രമായി കോഴിക്കോട് സി.പി.സിയും സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച ശാഖകളായി കൊയിലാണ്ടി 9കോഴിക്കോട് സി.പി.സി.), കേണിച്ചിറ ( വയനാട് സി.പി.സി) എന്നിവയും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

കേരള ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഗോപി കോട്ടമുറിക്കല്‍ ഔദ്യോഗികമായി അവാര്‍ഡുകള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജൂലൈ 22 ന് തിരുവന്തപുരം കേരള ആര്‍ട്‌സ് & ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജില്‍ നടക്കുന്ന പരിപാടിയില്‍ അവാര്‍ടുകള്‍ വിതരണം ചെയ്യും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News