കേരള ബാങ്കിന്റെ ഐഎഫ്എസ് കോഡുകളില്‍ മാറ്റം

moonamvazhi

ജില്ലാ ബാങ്കുകള്‍ സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ച് കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നുള്ള ഐടി സംയോജനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ബാങ്കിന്റെ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയിലെ ശാഖകളുടെ ഐഎഫ്എസ് കോഡുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച മുതല്‍ മാറും. പുതിയ ഐഎഫ്എസ്സി സംബന്ധമായ വിവരങ്ങള്‍ ബാങ്കിന്റെ ശാഖകളില്‍നിന്ന് ലഭിക്കും. ബാങ്ക് പുതിയ കോര്‍ബാങ്കിങ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറുന്നതിനാല്‍ ശനിയാഴ്ച പകല്‍ പന്ത്രണ്ട് മുതല്‍ എ ടി എം, ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇടപാടുകള്‍ തടസ്സപ്പെടും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.