കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ നേതാവ് പി.ജി.ഭാസ്കരൻ വിരമിച്ചു.

adminmoonam

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ നേതാവ് പി.ജി.ഭാസ്കരൻ വിരമിച്ചു.
കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയൻ മുൻ വയനാട് ജില്ലാ പ്രസിഡണ്ടും ജില്ലാ സഹകരണ പ്രസ് ജീവനക്കാരനുമായ പി.ജി. ഭാസ്കരൻ സർവീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. 30 വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷമാണ് വിരമിക്കുന്നത് . 1989 ൽ കമ്പോസിറ്ററായാണ് സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്.

സി.ഐ.ടി.യു വയനാട് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ആണ്. വിരമിച്ച ഭാസ്കരന്  കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയിസ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. മാനന്തവാടി മിൽക്ക് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങ് സി.പി.എം. ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗഗാറിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സംഘടനാ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി.എ.രമേശ്, സി.ഐ.ടി.യു വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.വി. മോഹനൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ കമ്മിറ്റികൾ ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!