കേരളത്തിലെ ആദ്യ യുവജന സംഘം കോട്ടയത്ത് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു

Deepthi Vipin lal

സര്‍ക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കര്‍മ്മപരിപാടിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ യുവജന സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ എന്ന ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കേരളത്തിലെ ആദ്യ യുവജന സഹകരണ സംഘം കോട്ടയം ആസ്ഥാനമാക്കി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു. കോട്ടയം യുവജന സംരംഭക സഹകരണ സംഘം – ക്ലിപ്തം നമ്പര്‍ കെ 1232 എന്നാണ് സംഘത്തിന്റെ പേര്.


കോട്ടയം ചങ്ങനാശേരി താലൂക്കിലാണ് സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനപരിധി. സംഘത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തന പരിധിയിലെ യുവാക്കളെ കൂട്ടിയിണക്കി നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അതുവഴി പ്രദേശത്തെ വിദ്യാസമ്പന്നരായ വിവിധ നിര്‍മാണ മേഖലയില്‍ നൈപുണ്യം ഉള്ളവരും, തൊഴില്‍രഹിതരും, നിലവില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്യുന്നതുമായ യുവാക്കളെ ഒരു കുടക്കീഴില്‍ ഒത്തുചേര്‍ക്കുകയും തൊഴില്‍ സാധ്യതകള്‍ സൃഷ്ഠിക്കുക എന്നതാണ് സംഘം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

സംഘത്തിന്റെ രജിസ്ട്രേഷന്‍ നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കി രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് സംഘം ചീഫ് പ്രമോട്ടര്‍ അജയ് കെ.ആറിന് കോട്ടയം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാര്‍ എന്‍. അജിത്കുമാര്‍ സര്‍ക്കിള്‍ സഹകരണ യൂണിയന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.എം.രാധാകൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ കൈമാറി.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News