കെ.ഡി.സി ബാങ്ക് 26-മത് എ.ടി.എം. ചെറുവണ്ണൂരിൽ ആരംഭിച്ചു.

[email protected]

കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ഇരുപത്തിയാറാമത് എ.ടി.എം. ചെറുവണ്ണൂരിൽ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. ജനറൽ മാനേജർ ഇൻചാർജ് കെ. പി. അജയകുമാർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. ഡി.ജി.എം. പി. കെ. ശിവപ്രകാശ്, മാനേജർ പി. പ്രേമാനന്ദൻ, ബ്രാഞ്ച് മാനേജർ ടി. സന്തോഷ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!