കെ ഡി സി എച്ചിന് വീണ്ടും സംസ്ഥാന അവാര്‍ഡ്

Deepthi Vipin lal

സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച സഹകരണ ആശുപത്രികള്‍ക്കുള്ള 2021 ലെ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുരസ്‌ക്കാരം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ സഹകരണ ആശുപത്രിക്ക്. അന്തര്‍ദേശീയ സഹകരണ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ പുരസ്‌ക്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷവും ആശുപത്രി ഈ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായിരുന്നു. 2017 ല്‍ രാജ്യത്തെ മികച്ച ജില്ലാ സഹകരണ സംഘത്തിനുള്ള കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുരസ്‌ക്കാരം പ്രധാനമന്ത്രിയില്‍ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു.

എന്‍.എ.ബി.എച്ച്, ഐ.എസ്.ഒ, എന്‍.എ.ബി.എല്‍ തുടങ്ങിയ ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ അംഗീകാരവും ആശുപത്രി കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അക്കാദമിക് മേഖലയിലും സഹകരണ ആശുപത്രിയുടെ മികച്ച സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എല്ലുരോഗം, ജനറല്‍ മെഡിസിന്‍, ഉദര രോഗം എന്നി വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്കുള്ള ബിരുദാനന്തര ബിരുദ പഠനം ആശുപത്രിയില്‍ നടന്നു വരുന്നു. നഴ്‌സിംഗ് സ്‌കൂളും ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.