കാസർകോട് ഉദുമ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ തുറന്നു.

[email protected]

ഉദുമ വനിതാ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ സംരംഭമായ ” യുവാക്കോ” നീതി മെഡിക്കൽ ഉദുമ സിറ്റി മാൾ കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. പി. കരുണാകരൻ എം.പി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഘം പ്രസിഡണ്ട് കസ്തൂരി ബാലൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. കാസർകോട് ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ മുഹമ്മദാലി ആദ്യവിൽപ്പന നടത്തി. പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ.എ.മുഹമ്മദാലി, മെമ്പർ കെ.സന്തോഷ് കുമാർ, കെ.മണികണ്ഠൻ, സി.പി.എം നേതാവ് കെ. വി. കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങി നിരവധി സഹകാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!