കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മൂന്നാം വഴി ‘വായന’ പദ്ധതിയില്‍

Deepthi Vipin lal

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ ജീവനക്കാര്‍ മൂന്നാം വഴി ‘വായന’ പദ്ധതിയില്‍ അംഗങ്ങളായി.

സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാരിലും സഹകാരികളിലും സഹകരണ മേഖലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരിക വിവരങ്ങളെത്തിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വായനപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും സഹകാരികള്‍ക്കും വായനയില്‍ അംഗങ്ങളായി മൂന്നാം വഴി മാസികയുടെ വരിക്കാരാകാം.

ബാങ്കില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബാങ്ക് ചെയര്‍മാന്‍ ജി നാരായണന്‍ കുട്ടി വരിസംഖ്യയുടെ ചെക്ക് മൂന്നാം വഴി മാനേജര്‍ ദീപ.കെ. അരവിന്ദാക്ഷന് കൈമാറി. സിറ്റി ബാങ്ക് ജനറല്‍ മാനേജര്‍ സാജു ജെയിംസ്, സാറ്റാഫ് കൗണ്‍സില്‍ പ്രസിഡന്റ് സുധീഷ് എം, സെക്രട്ടറി രജിത്ത് കുമാര്‍ പി., ദിവ്യ .കെ, മൊയിതീന്‍ കോയ സി, രാകേഷ് കെ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.