കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക്  മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ട് വിതരണം ചെയ്തു

moonamvazhi

ഗുരുതര രോഗ ബാധിതരായ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ എ ക്ലാസ് മെമ്പർമാർക്ക് കേരള സർക്കാർ സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയായ മെമ്പർ റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ധനസഹായ വിതരണം കണ്ണൂർ ചെറുതാഴം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് സി.എം വേണുഗോപാലൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇ.പി. അനിൽ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

ബാങ്കിലെ അഞ്ച് മെമ്പർ മാർക്ക് 125000 രൂപ ധനസഹായം നൽകി. ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി ആർ. പ്രദീപൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!