ഓണച്ചന്തയുമായി കടന്നപ്പള്ളി – പാണപ്പുഴ ബാങ്ക് വീണ്ടും

Deepthi Vipin lal

കണ്ണൂരിലെ കടന്നപ്പള്ളി – പാണപ്പുഴ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ഓണച്ചന്തയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കം തുടങ്ങി. പൂര്‍ണമായും പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്തമായിരിക്കും ഓണച്ചന്ത. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകള്‍ ഒഴിവാക്കി കടലാസിലായിരിക്കും ഇത്തവണയും സാധനങ്ങള്‍ പൊതിഞ്ഞു നല്‍കുക.

തുടര്‍ച്ചയായി ഇത് അഞ്ചാം വര്‍ഷമാണ് ഇങ്ങനെ പ്ലാസ്റ്റിക് മുക്ത ഓണച്ചന്ത നടത്തുന്നത് എന്ന് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി വി.വി.മധുസൂദനന്‍ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News