ഏഴിക്കരയില്‍ അഗ്രിടൂറിസം പാര്‍ക്ക്

moonamvazhi

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏഴിക്കരയില്‍ പള്ളിയാക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണബാങ്ക് അഗ്രിടൂറിസം പാര്‍ക്ക് ഒരുക്കും. കൃഷിക്കൊപ്പം ടൂറിസവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. കാര്‍ഷികമേഖലയിലെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ വിജയത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയായാണു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്.

കര്‍ഷകര്‍ക്കു കൃഷിയില്‍നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിനുപുറമെ കൂടുതല്‍ വരുമാനം ലഭ്യമാക്കുകയാണു ലക്ഷ്യം. പാര്‍ക്കിനായി ഒന്നരയേക്കര്‍ കണ്ടെത്തിയതായി ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് എ.സി. ഷാന്‍ പറഞ്ഞു. സ്വകാര്യവ്യക്തിയുടെതാണു സ്ഥലം. ഇതു പത്തു വര്‍ഷത്തേക്കു പാട്ടത്തിനെടുത്താണ് അഗ്രിടൂറിസംപാര്‍ക്ക് ഒരുക്കുക. താത്പര്യമുള്ള കര്‍ഷകരുടെ കൃഷിയിടങ്ങള്‍കൂടി ഉള്‍പ്പെടുത്തും. കൃഷിയിടങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചു പ്രാദേശികകൃഷിരീതികള്‍ കണ്ടുപഠിക്കാന്‍ സൗകര്യമൊരുക്കും. ഹോംസ്റ്റേ, ടെന്റുകള്‍ തുടങ്ങിയവയും സജ്ജമാക്കും. കയാക്കിങ്, മീന്‍പിടിക്കല്‍, ലൈവ് കുക്കിങ് തുടങ്ങിയവയും ഉണ്ടാകും. ഗതാഗതസൗകര്യവും ഏര്‍പ്പെടുത്തും.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!