എറണാകുളം വടക്കേക്കര സഹകരണ ബാങ്കിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കമായി.

adminmoonam

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതി യുടെ ഭാഗമായി പറവൂർ വടക്കേക്കര സഹകരണ ബാങ്ക് 3131 ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. മുറവൻതുരുത്തിൽ മാനങ്കിരി മുഹമ്മദിന്റെ സ്ഥലത്ത് സൗഹൃദ ഗ്രൂപ്പിന്റെ കൃഷിയിടത്തിലാണ് കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് എ.ബി.മനോജ് നിർവ്വഹിച്ചു. ഭരണ സമിതി അംഗങ്ങൾ , സഹകാരികൾ, സെക്രട്ടറി കെ.എസ്.ജെയ്സി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു.ബാങ്കിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന 100 ൽ അധികം JLG ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ബാങ്കിന്റെ പോളി ഹൗസിൽ ഉല്പാദിപ്പിച്ച ഉന്നത നിലവാരമുള്ള ശീതകാല പച്ചക്കറിതൈകളുടെ വിതരണവും ആരംഭിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!