എം.എസ്.ഷെറിന്‍ സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്‍

Deepthi Vipin lal

സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറായി ഇന്ത്യന്‍ ഓഡിറ്റ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ട്‌സ് സര്‍വീസിലെ ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറലിനെ നിയമിച്ചു. കേരള പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ (ഓഡിറ്റ് രണ്ട്) ഓഫീസിലെ സീനിയര്‍ ഡെപ്യൂട്ടി അക്കൗണ്ടന്റ് ജനറല്‍ എം.എസ്. ഷെറിനെയാണ് നിയമിച്ചത്.
സഹകരണ ഓഡിറ്റില്‍ ടീം സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുകയാണ്.

സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്‍ തസ്തികയില്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഓഡിറ്റ് ആന്‍ഡ് അക്കൗണ്ട്‌സ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സേവനം വിട്ടുതരണമെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സിഎജിയോട്‌
ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സഹകരണ ഓഡിറ്റ് ശാക്തീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് തീരുമാനം.

Leave a Reply

Your email address will not be published.