ഇടവ സഹകരണ ബാങ്ക് നീതി സ്റ്റോർ ആരംഭിച്ചു.

adminmoonam

തിരുവനന്തപുരം ഇടവ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നീതി സ്റ്റോർ തുറന്നു. അഡ്വക്കേറ്റ് വി.ജോയ് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് ജെ.ശശാങ്കൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സുനിത എസ്.ബാബു, ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ഹർഷദ് സാബു, വർക്കല അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസ് സൂപ്രണ്ട് ജ്യോതിരാജ്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ജയദേവൻ നായർ എന്നിവർക്ക് പുറമേ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും സഹകാരികളും ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. നീതി സ്റ്റോറിൽ സഹകരണ ചന്തയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സബ്സിഡിയുള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് പുറമേ മറ്റ് സാധനങ്ങളും വിലക്കുറവിലാണ് നീതി സ്റ്റോറിൽ നൽകുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!