ആവിലോറ സഹകരണ ബാങ്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു.

adminmoonam

67മത് സഹകരണ ദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് ആവിലോറ സർവീസ് സഹകരണബാങ്ക് സംഘടിപ്പിച്ച ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസ സെമിനാർ താമരശേരി അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ റസിയ പി പി ഉദ്ഘടാനം ചെയ്തു. പ്രശസ്ത എച്ച് ആർ ഡി ട്രൈനർ അഗസ്ത്യൻ ബി ഫ്രാൻസിസ് ക്ലാസ്സ്‌ എടുത്തു . ചടങ്ങിൽയൂണിറ്റ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബിജി, ബാങ്ക് പ്രസിഡണ്ട് മുഹമ്മദ്, ബാങ്ക് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി കെ മനാസ്, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ റഷീദ് , ശ്രീജ, ജവാഹർ, കാമില, ബാരി, എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!