ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് പട്ടികജാതി യുവജന സഹകരണ സംഘം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി

Deepthi Vipin lal

ആലപ്പുഴ ഡിസ്ട്രിക്ട് പട്ടികജാതി യുവജന സഹകരണ സംഘം ആലപ്പുഴ CAPE എൻജിനീയറിങ്ങ് കോളേജിൽ വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എൻ വാസവൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. എച്ച്. സലാം MLA , അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

പി.പി.ചിത്തരഞ്ജൻ MLA, സഹകരണ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി മിനി ആന്റണി, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാർ അദീല അബ്ദുള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Latest News
error: Content is protected !!