അരിക്കുളം ബാങ്ക് അംഗസമാശ്വാസ നിധി വിതരണം ചെയ്തു

Deepthi Vipin lal

കോഴിക്കോട് അരിക്കുളം സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സഹകരണ അംഗസമാശ്വാസ നിധിയില്‍ നിന്നും മെംബര്‍ മാര്‍ക്കുള്ള ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു.  പന്തലായനി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.ബാബുരാജ് ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വ്വഹിച്ചു.

ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് സി അശ്വനിദേവ് അധ്യക്ഷനായി. സെക്രട്ടറി സി.എം. ചന്ദ്രശേഖരന്‍ , സംസാരിച്ചു. കെ എം അമ്മത് സ്വാഗതവും പിഎം ബാബു നന്ദിയും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published.