വോള്‍ട്ടേജ് വ്യതിയാനം പുണെയിലെഭവന സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കിതു കഷ്ടകാലം

പുണെ നഗരത്തില്‍ മാസങ്ങളായി തുടരുന്ന വോള്‍ട്ടേജ് വ്യതിയാനം ഭവന സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിക്കുന്നതായി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. സംഘങ്ങളുടെ ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലെ

Read more
Latest News
error: Content is protected !!