സഹകരണ മേഖലയും സഹകരണസംഘം നിയമ സമഗ്ര ഭേദഗതിയും – സെമിനാര്‍ നടത്തി

കേരള കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് ഫ്രണ്ട് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കേരള സഹകരണ സംഘം നിയമം സമഗ്ര ഭേദഗതിയെക്കുറിച്ച് സെമിനാര്‍ നടത്തി. എറണാകുളം ഡിസിസി ഓഫീസില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ സെമിനാര്‍

Read more