വനിതാ സഹകാരികളുടെ സംഗമം 18 ന് കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്കില്‍

69-ാം അഖിലേന്ത്യാ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി വനിതാ സഹകാരികളുടെ സംഗമം നടത്തുന്നു. നവംബര്‍ 18 വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലു മണിക്കു മുക്കത്തെ കാരശ്ശേരി സഹകരണ ബാങ്ക് ഹാളിലാണു

Read more