കോട്ടക്കല്‍ സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്കായി പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി

കോട്ടക്കല്‍ സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ജീവനക്കാര്‍ക്കായി ഗഹാന്‍, മോര്‍ട്ടഗേജ്, ഡോക്യുമെന്റേഷന്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളില്‍ പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി. സീനിയര്‍ ഓഡിറ്റര്‍ സുരേഷ് ബാബു തറയല്‍ നേതൃത്വം നല്‍കി.

Read more