എച്ച്.ഡി.സി.ആന്റ് ബി.എം: തിയതി നീട്ടീ

സംസ്ഥാന സഹകരണയൂണിയനു കീഴിലെ സഹകരണ പരിശീലന കോളേജുകളില്‍ എച്ച്.ഡി.സി.ആന്റ് ബി.എം. കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള തിയതി ജൂലൈ 31നു വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ നീട്ടി. വിശദവിവരം www.scu.kerala.gov.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിലുണ്ട്.

Read more

എച്ച്.ഡി.സി. ആന്റ് ബി.എം. കോഴ്‌സ്: അവസാന തീയതി 15

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയന്‍ നടത്തുന്ന ഹയര്‍ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ കോ-ഓപ്പറേഷന്‍ ആന്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്‌മെന്റ് (എച്ച്.ഡി.സി. ആന്റ് ബി.എം) കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ജൂലൈ 15നു വൈകിട്ട്

Read more