അംഗ സമാശ്വാസ നിധി വിതരണം ചെയ്തു

മരുതോങ്കര സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മെമ്പര്‍മാര്‍ക്കുള്ള അംഗ സമാശ്വാസ നിധി വിതരണം ചെയ്തു. മരുതോങ്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ. സജിത്ത് എടക്കോട്ടുമ്മല്‍ മജീദിന് നല്‍കി കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!