തുടര്‍ച്ചയായി ഏഴാം തവണയും റിപ്പോനിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല; 6.5 ശതമാനമായി തുടരും

നടപ്പു സാമ്പത്തികവര്‍ഷത്തിലെ റിസര്‍വ്ബാങ്കിന്റെ ആദ്യത്തെ പണനയസമിതിയോഗത്തിലും റിപ്പോനിരക്കില്‍ മാറ്റമില്ല. കമേഴ്‌സ്യല്‍ ബാങ്കുകള്‍ക്കു റിസര്‍വ് ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന ഹ്രസ്വകാലവായ്പകളുടെ പലിശനിരക്കായ റിപ്പോനിരക്ക് 6.5 ശതമാനമായിത്തന്നെ തുടരും. തുടര്‍ച്ചയായി ഇത്

Read more

റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടി

നാണ്യപ്പെരുപ്പം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തില്‍ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ബാങ്കുകള്‍ക്കു ഹ്രസ്വകാലത്തേക്കു നല്‍കുന്ന വായ്പയായ റിപ്പോയുടെ നിരക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച അര ശതമാനമാണു കൂട്ടിയത്. ഇതോടെ

Read more