സഹകരണ ഭവന്‍ മുറ്റത്ത് ഭീമന്‍ പൂക്കളം ഒരുക്കി സഹകാരികള്‍

കോഴിക്കോട് സഹകരണ ഭവൻ  മുറ്റത്ത്  സഹകാരികൾ ഭീമൻ പൂക്കളം ഒരുക്കി. സഹകരണ ഓണം എന്ന പേരിൽ ഒരുക്കുന്ന മേളയുടെ സന്ദേശം നാടാകെ എത്താൻ സ്നേഹവും, കരുത്തും, നന്മയുമാണ്

Read more
Latest News