സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മാത്രം; ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ വിജ്ഞാപനം

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ഇനി ഓണ്‍ലൈന്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ മാത്രമേ നടത്താവൂവെന്ന് കേരള അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്റെ വിധി. ഒരുമാസത്തിനുള്ളില്‍ പൊതു സ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം ഇറക്കണമെന്നും, രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും

Read more

പ്രഖ്യാപനം പാഴായി; സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥലംമാറ്റം നടപ്പായില്ല

സര്‍ക്കാര്‍ വകുപ്പുകളില്‍ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റം നടപടികള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴിയാക്കണമെന്ന നിര്‍ദ്ദേശം സഹകരണ വകുപ്പില്‍ നടപ്പായില്ല. ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥലമാറ്റത്തിന് സഹകരണ വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിക്കാത്തത് കോടതിയിലെത്തിയതാണ്. അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലിന്

Read more

സഹകരണ വകുപ്പില്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥലമാറ്റ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കുന്നു

സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്ഥലംമാറ്റ നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കാന്‍ തീരുമാനം. ഇതിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ജില്ലതിരിച്ചുള്ള ഡാറ്റബേസ് തയ്യാറാക്കി ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഡിജിറ്റല്‍ സംവിധാനമൊരുക്കാന്‍ നാഷണല്‍ ഇന്‍ഫര്‍മാറ്റിക് സെന്ററിന് കത്ത് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

Read more