വിശ്വാസ്യതയ്‌ക്കൊപ്പം സഹകാരികള്‍; മൂന്നാംവഴി ഓണ്‍ലൈന്‍ വായനക്കാരായി 2.49 ലക്ഷം പേര്‍ 

സഹകരണ മേഖലയുടെ ശബ്ദമാകാന്‍ രൂപംകൊണ്ട മാധ്യമ സ്ഥാപനമാണ് മൂന്നാംവഴി. 2017 നംവബര്‍ ഒന്നിന് കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിലാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ വാര്‍ത്താമാസികയായി മൂന്നാംവഴി പുറത്തിറങ്ങിയത്. സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്

Read more

നബാര്‍ഡ് ഫണ്ട് പാതിവഴിയില്‍; സഹകരണ സംരംഭകത്വം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല

കേരളത്തിലെ പഴവര്‍ഗങ്ങളെ മൂല്യവര്‍ദ്ധിത ഉല്‍പന്നങ്ങളാക്കി മാറ്റാനുള്ള സംരംഭങ്ങള്‍ കൂട്ടാനുള്ള സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ ശ്രമം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയില്ല. പത്ത് പഴം-പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സംരംഭ യൂണിറ്റുകള്‍ തുടങ്ങാന്‍ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത്.

Read more

നബാര്‍ഡ് ഫണ്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി ഉപയോഗിക്കാന്‍ എം.എല്‍.എ.മാര്‍ക്ക് ചുമതല നല്‍കുന്നു

കാര്‍ഷിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യനിധി സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ വഴി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമം. ഇതിനായി ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പദ്ധതികള്‍ കണ്ടെത്താനാണ് ആലോചന. ഇവയുടെ

Read more

നബാര്‍ഡ് കാര്‍ഷിക സഹായപദ്ധതി വിലയിരുത്താന്‍ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രത്യേകസമിതി

നബാര്‍ഡിന്റെ അഗ്രികള്‍ച്ചര്‍ ഇന്‍ഫ്രാസ്‌ട്രെക്ചര്‍ ഫണ്ട് പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന് സഹകരണ-കൃഷി വകുപ്പുകള്‍ ഒരുമിച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതിനായി രണ്ടുവകുപ്പുകളിലെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാന-ജില്ലാ- താലൂക്ക് തലങ്ങളില്‍ പ്രത്യേക സമിതികള്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!