സെമിനാര്‍ നടത്തി

കന്നുകാലികളില്‍ അതിവ്യാപനം നടത്തുന്ന ചര്‍മ്മ മുഴഎന്ന വൈറസ് രോഗത്തിനെതിരെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്ഷീര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ബോധവല്‍ക്കരണ സെമിനാര്‍ നടത്തി. മാന്നാം മംഗലം ക്ഷീരോല്പാദക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ

Read more