കൊടിയത്തൂര്‍ ബാങ്ക് സെമിനാര്‍ നടത്തി

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ നൂറുദിന കര്‍മ്മപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സഹകരണ മേഖലയില്‍ ലൈബ്രറി പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തില്‍ കൊടിയത്തൂര്‍ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചു. ബാങ്ക് ഓഡിറ്റോറിയത്തില്‍

Read more