കേരളബാങ്കിനെ നബാര്‍ഡ് നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്ന് മാറ്റി ആര്‍.ബി.ഐ. ഏറ്റെടുത്തേക്കും

കേരളബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം നബാര്‍ഡില്‍നിന്ന് മാറ്റിയേക്കും. സംസ്ഥാന സഹകരണ ബാങ്കുകളെ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് മാറ്റാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. നബാര്‍ഡിനെ സഹകരണ സംഘങ്ങളില്‍ ഓഡിറ്റ് അടക്കമുള്ള ചുമതല

Read more

വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 1.25 കോടി വായ്പ വിതരണം

സാര്‍വദേശീയ വനിതാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോര്‍പറേഷന്റെയും കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് സിപിസിയുടേയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി 1.25 കോടി രൂപ വായ്പ വിതരണംചെയ്തു. കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് റീജണല്‍

Read more