വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് 1.25 കോടി വായ്പ വിതരണം

സാര്‍വദേശീയ വനിതാ ദിനാചരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോര്‍പറേഷന്റെയും കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് സിപിസിയുടേയും ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ വനിതാ സംരംഭങ്ങള്‍ക്കായി 1.25 കോടി രൂപ വായ്പ വിതരണംചെയ്തു. കേരള ബാങ്ക് കോഴിക്കോട് റീജണല്‍

Read more
Latest News