കേരള ബാങ്ക് എക്സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് സമര്‍പ്പിച്ചു

കേരള ബാങ്ക് എക്സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് 2020-21 തൃശൂര്‍ ജില്ലാതല അവാര്‍ഡുകള്‍ സഹകരണ മന്ത്രി വി.എന്‍.വാസവന്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ഒന്നാം സമ്മാനം കുറ്റിക്കാട് ഫാര്‍മേഴ്സ് സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക്

Read more

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കും ഏറാമല ബാങ്കും വടകര റൂറൽ ബാങ്കും കേരള ബാങ്ക് എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേരളാ ബാങ്കിന്റെ ജില്ലാ തല എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ

Read more

കേരള ബാങ്ക് എക്സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് സമര്‍പ്പണം ഇന്ന്

പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കായി കേരള ബാങ്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ എക്സലന്‍സ് അവാര്‍ഡിന്റെ കോഴിക്കോട് ജില്ലാതല വിതരണം ഇന്ന് (വ്യാഴാഴ്ച) ഉച്ചക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് കേരള ബാങ്ക്

Read more
Latest News
error: Content is protected !!