കേരള ബാങ്ക് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ ചാര്‍ട്ടര്‍ ഓഫ് ഡിമാന്റ് സമര്‍പ്പിച്ചു

കേരള ബാങ്ക് ജീവനക്കാരുടെ 2022 മാര്‍ച്ച് 31 ന് അവസാനിച്ച ശബള പരിഷ്‌കരണ കരാര്‍ പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ചാര്‍ട്ടര്‍ ഓഫ് ഡിമാന്റ് സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി.എന്‍. വാസവന്

Read more
Latest News