പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രം തുടങ്ങി

സംസ്ഥാന നാളികേര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കട്ടിപ്പാറ സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ ബാങ്കുമായി സഹകരിച്ച് കട്ടിപ്പാറയില്‍ ആരംഭിച്ച പച്ചത്തേങ്ങ സംഭരണ കേന്ദ്രം നാളികേര വികസന കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ നാരായണന്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!