ഒരിടത്ത് ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ണാടക സഹകരണ നിയമത്തില്‍ വിലക്കില്ല-ഹൈക്കോടതി

ഒരു പ്രദേശത്തു ഒന്നിലധികം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനെ 1959 ലെ കര്‍ണാടക സഹകരണ സംഘം നിയമം വിലക്കുന്നില്ലെന്നു കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ ഒരു സംഘം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നിടത്തു

Read more
Latest News
error: Content is protected !!