ശമ്പളത്തില്‍നിന്ന് വായ്പയിലേക്കുള്ള അടവ് പിടിക്കാന്‍ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ക്ക് നിയമപരമായ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

സി.എ.ജി.യുടെ സര്‍ക്കുലര്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടുപ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം സര്‍ക്കുലറിലൂടെ ഇല്ലാതാക്കാനാവില്ല സഹകരണബാങ്ക് വായ്പ കൊടുത്ത തുക ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍നിന്നു പിടിയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ കംപ്‌ട്രോളര്‍ ആന്റ് ഓഡിറ്റര്‍ ജനറല്‍

Read more

ഒരു പ്രദേശത്ത് സമാനസ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു സംഘമുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടുമാത്രം പുതിയ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിരസിക്കാനാവില്ല – കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി

ഒരു പ്രദേശത്തു സമാനരീതിയിലുള്ള മറ്റൊരു സംഘം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നു കരുതി പുതിയൊരു സംഘത്തിനു രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നിരസിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്നു കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ധര്‍വാഡ് ബെഞ്ച് മുമ്പാകെ

Read more

ഒരിടത്ത് ഒന്നിലധികം സംഘങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ണാടക സഹകരണ നിയമത്തില്‍ വിലക്കില്ല-ഹൈക്കോടതി

ഒരു പ്രദേശത്തു ഒന്നിലധികം സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ തുടങ്ങുന്നതിനെ 1959 ലെ കര്‍ണാടക സഹകരണ സംഘം നിയമം വിലക്കുന്നില്ലെന്നു കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ ഒരു സംഘം പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നിടത്തു

Read more