ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ഐ.ടി. പ്രൊഫഷണലുകള്‍ സഹകരണസംഘം രൂപവത്കരിച്ചു

‘ സഹകരണത്തിലൂടെ സമൃദ്ധി ‘ എന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ലക്ഷ്യസാക്ഷാത്കാരത്തില്‍ പങ്കാളികളാവാന്‍ ഐ.ടി. പ്രൊഫഷണലുകളായ യുവതീയുവാക്കളും സഹകരണമേഖലയിലേക്കു കടന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ലഖ്‌നൗവിലാണു ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക സഹകരണസംഘം  (

Read more