ലോക സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്താനുള്ളയാത്രയില്‍ സഹകരണ മേഖലയ്ക്കു വലിയ പങ്ക്-മന്ത്രി അമിത് ഷാ

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥകളില്‍ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തു എത്തിനില്‍ക്കുന്ന ഇന്ത്യ അടുത്തുതന്നെ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തുമെന്നും ഈ നേട്ടത്തില്‍ രാജ്യത്തെ സഹകരണ മേഖല വലിയൊരു പങ്കു വഹിക്കുമെന്നും കേന്ദ്ര

Read more