സഹകരണ പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ കണ്ണൂര്‍ ഐ.സി.എം. ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്

2022-23 ല്‍ രാജ്യത്തു സഹകരണമേഖലയില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കു പരിശീലനം നല്‍കിയ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ കണ്ണൂരിലെ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് മാനേജ്‌മെന്റ് ( ഐ.സി.എം ) ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തി.

Read more

പരിശീലന കലണ്ടര്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു

ഐസിഎം കണ്ണൂരിന്റെ 23-24 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ പരിശീലന കലണ്ടര്‍ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി വി. എന്‍. വാസവന്‍ പ്രകാശനം ചെയ്തു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വെച്ച്

Read more