സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കൊപ്പം: മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍

കള്ളപ്പണക്കാര്‍ക്കൊപ്പമല്ല കള്ളപ്പണം കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരെയും ഇടത്തരക്കാരെയും കൊള്ളയടിക്കുന്നവര്‍ക്കെതിരെയാണ് കേരളത്തിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം എക്കാലത്തും നിലകൊണ്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് തുറമുഖ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവര്‍കോവില്‍ പറഞ്ഞു. ആരോഗ്യ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേകം

Read more