രാജലക്ഷ്മി പനമ്പിള്ളി ഫറോക്ക് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ്

ഫറോക്ക് വനിതാ സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ് പാനല്‍ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. പ്രസിഡിന്റായി രാജലക്ഷ്മി പനമ്പിള്ളിയെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രേമി ടി.വി യേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭരണ സമിതി

Read more
Latest News