രാജലക്ഷ്മി പനമ്പിള്ളി ഫറോക്ക് വനിതാ സഹകരണ സംഘം പ്രസിഡന്റ്

ഫറോക്ക് വനിതാ സഹകരണ സംഘം തെരഞ്ഞുപ്പില്‍ യു.ഡി.എഫ് പാനല്‍ എതിരില്ലാതെ വിജയിച്ചു. പ്രസിഡിന്റായി രാജലക്ഷ്മി പനമ്പിള്ളിയെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി പ്രേമി ടി.വി യേയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭരണ സമിതി

Read more