ജെ ഡി സി ഓണ്‍ലൈന്‍ അപേക്ഷ : തിയതി ഏപ്രില്‍ 15 വരെ നീട്ടി

സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയനു കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ പരശീലന കേന്ദ്രം/ കോളേജുകളിലെ 2024-2025 വര്‍ഷ ജെ.ഡി.സി കോഴ്സിന് ഓണ്‍ലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി 2024 ഏപ്രില്‍ 15

Read more

സഹകരണ പരീക്ഷാബോര്‍ഡിന്റെ പരീക്ഷകളില്‍ പൊതു വിഭാഗത്തിലെ EWS വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കു മൂന്നു വര്‍ഷം വയസ്സിളവ്

സഹകരണച്ചട്ടം 183 (1  )  പ്രകാരം മറ്റു പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങള്‍ക്കു ( OBC  ) അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിന് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വയസ്സിളവ് സഹകരണ പരീക്ഷാ ബോര്‍ഡ് വഴി നടത്തുന്ന

Read more