പറയാതെ വയ്യ; ഇരുട്ടില്‍ തപ്പി രക്ഷയൊരുക്കാനാവില്ല

സഹകരണമേഖല പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു എന്നു പറയാനും കേള്‍ക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ട് നാളേറെയായി. എന്താണു നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധി എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ പല മറുപടികളാണു ലഭിക്കുക. അതില്‍ ഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്ന പൊതുഉത്തരം

Read more
Latest News
error: Content is protected !!