നിയമഭേദഗതിയില്‍ അപകടക്കെണിയോ?

സഹകരണമേഖലയെ ബാധിക്കുന്ന കേന്ദ്രനിയമങ്ങളില്‍ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ പോവുകയാണു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. സഹകരണമെന്നതു പ്രാദേശികസ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് രൂപം കൊള്ളേണ്ട വിഷയമാണെന്നു രാജ്യം അംഗീകരിച്ചതു 1919 ലാണ്. എന്നാലിപ്പോള്‍ സഹകരണം വീണ്ടും

Read more
Latest News
error: Content is protected !!