കോസ്‌മോസ് അര്‍ബന്‍ ബാങ്കിന് ബാങ്കോ ബ്ലൂ റിബണ്‍ ബെസ്റ്റ് ടെക്‌നോളജി അവാര്‍ഡ്

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കായ കോസ്‌മോസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 2022 ലെ ബാങ്കോ ബ്ലൂ റിബണ്‍ ബെസ്റ്റ് ടെക്‌നോളജി അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹമായി. 15,000 കോടിയിലധികം

Read more

ശ്രീശാരദ സഹകാരി ബാങ്ക് കോസ്‌മോസ് ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചു

ശ്രീശാരദ സഹകാരി ബാങ്ക് 116 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തനപാരമ്പര്യമുള്ള കോസ്‌മോസ് അര്‍ബന്‍ സഹകരണ ബാങ്കില്‍ ലയിച്ചു. ഈ രണ്ടു സഹകരണ ബാങ്കുകളും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പുണെ ആസ്ഥാനമായാണു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തു

Read more
Latest News
error: Content is protected !!