മലപ്പുറം ജില്ലയിലൊഴികെ സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതികള്‍ പുനസംഘടിപ്പിച്ചു

സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ബോധവല്‍ക്കരണത്തിനുമായി ജില്ലകളില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സഹകരണ വിദ്യാഭ്യാസ സമിതി സഹകരണ വകുപ്പ് പുനസംഘടിപ്പിച്ചു. ഓരോ ജില്ലയിലെയും ജില്ലാസഹകരണ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനായാണ് ഈ സമിതികള്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നു.

Read more

സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം ചേരാനുള്ള തീയതി നീട്ടണം

കേരളത്തിലെ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ വാർഷിക പൊതുയോഗം സെപ്റ്റംബർ 30 നുള്ളിൽ ചേരണമെന്ന നിബന്ധനയിൽ ഇളവ് വേണമെന്ന് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സെൻറർ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻറ് ഹനീഫ പെരിഞ്ചീരിയും

Read more

സംരംഭക വര്‍ഷം; വായ്പ നല്‍കാന്‍ പദ്ധതിയില്ലാതെ സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ പുറത്ത്

ഒരുവര്‍ഷം ഒരുലക്ഷം സംരംഭങ്ങളെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതി വാണിജ്യ ബാങ്കുകള്‍ ഏറ്റെടുത്തപ്പോള്‍ കേരള ബാങ്ക് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍ കാര്യമായ പങ്കാളിത്തമില്ലാതെ പുറത്ത്. അഞ്ചുമാസത്തിനുള്ളില്‍ 50,774 സംരംഭങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്.

Read more
Latest News