സഹകരണ എക്സ്പോ 2023′ ഏപ്രില്‍ 22 മുതല്‍ 30 വരെ എറണാകുളം ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കും

കേരളത്തിന്റെ സഹകരണ മേഖലയുടെ വളര്‍ച്ചയും നേട്ടങ്ങളും കരുത്തും വ്യക്തമാക്കുന്ന ‘സഹകരണ എക്സ്പോ 2023’ ഏപ്രില്‍ 22 മുതല്‍ 30 വരെ എറണാകുളം ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ നടക്കുമെന്ന്

Read more
Latest News