ക്രിയേറ്റീവ് ആര്‍ട്, ഡിസൈന്‍ മേഖലയില്‍ തൊഴില്‍ സാധ്യത ഏറുന്നു

        രൂപകല്‍പ്പനയ്ക്ക് അഥവാ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയ്ക്കു നിരവധി മേഖലകളില്‍ ഇന്നു സാധ്യതകളുണ്ട്. ക്രിയേറ്റീവ് വ്യവസായമേഖലയില്‍ മീഡിയാ എന്റര്‍ടെയിന്‍മെന്റ്, ഡിസൈന്‍ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുന്നു. ഈ മേഖലയില്‍

Read more
Latest News
error: Content is protected !!