വായ്പ വിതരണത്തിന് ഏജന്‍സികളില്ല – കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്ക്

കേരളത്തിലെ മുന്‍നിര പ്രാഥമിക സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്കായ കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വായ്പ വിതരണത്തിനായി ഏതെങ്കിലും ഏജന്‍സിയെ നിയമിക്കുകയോ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് ബാങ്ക് ജനറല്‍

Read more

കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി ബാങ്കും ഏറാമല ബാങ്കും വടകര റൂറൽ ബാങ്കും കേരള ബാങ്ക് എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി

പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ 2020-21 വര്‍ഷത്തെ പ്രവര്‍ത്തന മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കേരളാ ബാങ്കിന്റെ ജില്ലാ തല എക്‌സലന്‍സ് അവാര്‍ഡുകളിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം കാലിക്കറ്റ് സിറ്റി സര്‍വ്വീസ് സഹകരണ

Read more
Latest News