സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ്; നിരീക്ഷിക്കാന്‍ നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍

സഹകരണ വകുപ്പിന് കീഴിലെ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും സ്പാര്‍ക്ക് ബന്ധിത ബയോമെട്രിക് പഞ്ചിങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകം നോഡല്‍ ഓഫീസറെ നിയോഗിച്ചു. സഹകരണ വകുപ്പ് ജോയിന്റെ സെക്രട്ടറി പി.കെ.ഗോപകുമാറിനെയാണ്

Read more